Tag Archives: mạng chậm

Thông Tin Đứt Cáp Quang Biển Mới Nhất Và Thời Gian Dự Kiến Khắc Phục

Đứt cáp quang biển

Đứt cáp quang biển, sự cố “cá mập cắn đứt cáp quang” dẫn đến mạng chậm. Dưới đây là thông tin chi tiết về nguyên nhân sự cố đứt cáp, thời gian dự kiến khắc phục hoàn thành, phạm vi ảnh hưởng. (update tháng 8/2021) Ngày 19/7: Sự cố đứt cáp quang biển Asia Ameriaca Gateway (AAG) bị lỗi trên …

Read More »