Video and Audio

Youtube Video

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UjXi6X-moxE
[video]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UjXi6X-moxE[/video]

Viemo Video


[video width="550" height="350"]http://www.vimeo.com/6184227[/video]

 

Mp3 Player

[mp3 type=”classic” ]http://themes.tielabs.com/data/media/my-butterfly.mp3[/mp3] [mp3 type="classic" ]http://themes.tielabs.com/data/media/my-butterfly.mp3[/mp3]

[mp3 type=”bubble” ]http://themes.tielabs.com/data/media/my-butterfly.mp3[/mp3] [mp3 type="bubble" ]http://themes.tielabs.com/data/media/my-butterfly.mp3[/mp3]

Source of the Mp3 file

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0972918624
Chat Zalo