Tag Archives: fpt care

FPT Care – Bảo Hiểm FPT Care Chế Độ Phúc Lợi Cho Người FPT

Thẻ bảo hiểm FPT Care

FPT Care và gói bảo hiểm dành cho các level cũng như danh sách các bệnh viện chấp nhận bảo hiểm FPT Care phúc lợi riêng của người FPT. Tham khảo thêm chính sách ưu đãi nhân viên FPT đăng ký internet và truyền hình Fpt được giảm 50% tiền cước. Bảo hiểm Fpt Care là gì? FPT Care là …

Read More »