FPT Play Box 4K 2019

1.390.000

Sản phẩm FPT Play Box 2019 S400 hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, Mua FPT Play Box xem truyền hình miễn phí qua internet, hỗ trợ kết nối cổng optical quang âm thanh 5.1. Xem phim 4K miễn phí.