FPT Play Box

FPT Play Box+ Plus 3 Điểm Nâng Cấp Chính Phiên Bản S400 2019

3 điểm nâng cấp chính Fpt play box+ s400

Fpt Play Box+ Plus hay còn gọi là Fpt Play Box S400. Dưới đây là 3 điểm nâng cấp chính phần cứng, hệ điều hành mở Android TV 9, thêm nội dung và tính năng mới cho người dùng. Tham khảo bài viết hướng dẫn nâng cấp phần mềm cho Fpt Play Box 2019 FPT Play Box+ S400 là gì? …

Read More »